תפריט דארנא עסקיות

תפריט דארנא עסקיות

תקף בין השעות 12:00-15:30

צרו קשר עם המסעדה בנושאי תפריט העסקיות